BCA

BridgeClub

Albergen

L.U.: woensdag 15-01-2020 / 13.28 uur                                                                                                                                           HazeSoft-2019

Mail: hazesoft@caiway.nl

Het reglement voor 2019-2020                                      


 

Uitslag van de wedstrijd

Direct na de wedstrijd wordt de uitslag mondeling bekendgemaakt. In de regel wordt deze uitslag diezelfde dag nog per email aan de deelnemers verzonden. De volgende dag wordt de uitslag op de website geplaatst.

De uitslag wordt uitgedrukt in procenten. Het gemiddelde van de behaalde procenten bepaalt de stand van de competitie.


Afmelden competitie

Wanneer een paar, of één van de spelers van een paar een bepaalde avond verhinderd is, dient men zich 24 uur van tevoren af te melden.


Afwezigheid van een paar in een competitieronde

Bij eerste afwezigheid van een paar in een competitieronde krijgt dit paar een score van 50%. Bij een tweede en derde afwezigheid in dezelfde competitieronde respectievelijk 47,50% en 45%. Bij de vierde afwezigheid 0%.


Wedstrijdklok

De wedstrijdklok is afgesteld op 30 minuten per speelronde. Na 25 minuten wordt een signaal gegeven. Er mag na dit signaal geen nieuw spel meer worden gestart.

Het nog te spelen spel noteren als niet gespeeld.

Wanneer de 4 spellen bij het wisselen niet afgespeeld zijn, moet het laatste spel worden afgebroken.

Op de Bridgemate moet dan genoteerd worden dat dit spel niet gespeeld is. Dit heeft vrijwel geen invloed op het eindresultaat.


De eerste speelronde

In de eerste speelronde mag alleen in een kleur worden geopend met: 13 of meer punten met een 4-kaart, 12 punten met een of twee vierkaarten,

12 punten met een 5-kaart, en 11 punten met een 6-kaart.

Lukt dit niet, dan moet het spel opnieuw gewassen en gedeeld worden.

Hiermee wordt tegemoet getreden aan beginnende spelers, die basis-acol zonder speciale conventies spelen.

Sterke 2-openingen en preëmptieve openingen mogen natuurlijk wel.

Zwakke openingen zijn toegestaan mits gealerteerd.


Gebruik van de Bridgemate

Noord  bedient de Bridgemate en is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken.

Direct na het bieden brengt Noord het contract in de Bridgemate. Oost of West controleert het ingevoerde contract. Dan pas beginnen met spelen.

Direct na het spelen, (wanneer overeenkomst is bereikt over de score) brengt Noord de score in de Bridgemate.

Oost of West controleert de score. Klopt de score niet, dan moet Noord de fout herstellen.

Oost of West geeft de bridgemate terug aan Noord.  Noord noemt de eerder gemaakte scores.

Bij twijfel, moeilijk op te lossen vergissingen, of onenigheid, raadpleegt Noord de wedstrijdleiding.

(na einde ronde kunnen de scores niet meer veranderd worden)


Tot slot . . .

Het is verboden om andermans kaarten uit het bakje te halen en deze in te zien.

Wanneer bij het begin van een spel blijkt, dat het aantal kaarten niet klopt, los dit niet zelf op, maar roep de wedstrijdleiding.

De dummy mag op geen enkele wijze suggereren welke kaart moet worden bijgespeeld; laat staan zèlf een kaart bijspelen.

Wanneer de dummy met kromme tenen de aanwijzingen van zijn partner volgt, is dat jammer. Hij mag niets zeggen.

Plaats na het spelen, (nadat overeenkomst is bereikt over de score) de kaarten terug in het bakje.

Als de kaarten zijn dichtgeschoven en teruggeplaatst, heb je geen recht van spreken meer.


Opruimen

Na de laatste ronde ruimt Noord op.