BCA

BridgeClub

Albergen

L.U.: woensdag 15-01-2020 / 13.28 uur                                                                                                                                           HazeSoft-2019

Mail: hazesoft@caiway.nl

Afmelden voor een competitie-avond


Het afmelden voor de competitie-avonden dient liefst zo vroeg mogelijk te geschieden: bij voorkeur 24 uur van tevoren.


In verband met het aanmaken van de zittingen via de computer alleen bij Trees Kemkens of Hans Zeelenberg.Bij verhindering op het laatste moment (overmacht) op de competitie-dag vóór 10.30 uur.Afmelden het liefst per e-mail.

Klik hiervoor op de naam Trees Kemkens of Hans Zeelenberg.Indien u zich niet per mail kunt afmelden, dan kan dat ook telefonisch:    06-10974112 of

06-18579362